ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων, που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τη διαχείριση της επιχειρηματικής μονάδας «Ακτή Βουλιαγμένης» («Ακτή»), θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών- επισκεπτών της καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του  προσωπικού της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχειρηματική μονάδα, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: http://www.etasa.gr , e-mail: info@etasa.gr  και fax: 210-3339507 κατά τη διαχείριση της Ακτής, που βρίσκεται στο Δήμο Βουλιαγμένης (Λεωφόρος Ποσειδώνος 2 και Απόλλωνος, τηλ: +30-210-8960697, fax: +30-210-8961318 website: www.vouliagmeni-akti.gr), ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου email: dpo@etasa.gr.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά, αποδεικτικά που απαιτούνται για την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικής κάρτας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο οικονομικών συναλλαγών με τους συνεργάτες ή/και πελάτες μας, ή ακόμα και η ανάρτηση -υπό προϋποθέσεις- φωτογραφιών από τις δραστηριότητες που διενεργούνται στην Ακτή, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, και ειδικότερα: δραστηριότητες σε γήπεδα τένις, βόλεϊ και μπάσκετ, WC /WC AMEA/ ντους, Wi-Fi Internet, ομπρελοκαθίσματα, αποδυτήρια, δωρεάν χώρος στάθμευσης, κυτία φύλαξης τιμαλφών, αναψυκτήρια, μίνι παιδική χαρά, χώρο στάθμευσης και ράμπα εισόδου για ΑΜΕΑ, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες, διοργάνωση εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις της Ακτής, καθώς και η χορήγηση πρώτων βοηθειών,

(β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση για παράδειγμα ανάρτησης φωτογραφιών στην ιστοσελίδα της Ακτής, για λόγους παρουσίασης και προώθησης των υπηρεσιών μας ή στην περίπτωση αποστολής ενημερώσεων προς τους πελάτες μας αναφορικά με νέες υπηρεσίες μας ή προσφορές μας. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(γ) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, η οποία σας παρέχετε δωρεάν από ιατρό ή και νοσηλευτικό προσωπικό, που βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών εντός του χώρου της Ακτής, στην περίπτωση τραυματισμού ή σωματικής βλάβης κατά την ενασχόληση σας με κάποια από τις δραστηριότητες μας.

δ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) και τις Λιμενικές αρχές για τη λειτουργία των οργανωμένων ακτών, καθώς και τη συμμόρφωση με ειδικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα.

(δ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της επιχείρησης μας. Έτσι, στο πλαίσιο της παροχής άμεσης πληροφόρησης σας και της εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων μας. Περαιτέρω,  για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών αλλά και των εγκαταστάσεων μας, χρησιμοποιούμε  κάμερες ασφαλείας στους χώρους υποδοχής του κοινού.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, καθώς και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων με τους συνεργάτες μας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα: τα προσωπικά δεδομένα που, υπό την ιδιότητά σας ως πελάτες- επισκέπτες, υποβάλλετε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (π.χ. χρήση γηπέδων τένις, βόλεϊ και μπάσκετ, WC /WC AMEA/ ντους, Wi-Fi Internet, ομπρελοκαθισμάτων, αποδυτηρίων, δωρεάν χώρων στάθμευσης, κυτίων φύλαξης τιμαλφών, αναψυκτήριων, μίνι παιδικής χαράς, χώρων στάθμευσης και ράμπας εισόδου για ΑΜΕΑ, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες), τα στοιχεία που μας υποβάλλετε για την διοργάνωση εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις της Ακτής) καθώς και τα στοιχεία και έγγραφα που μας υποβάλλετε για την έκδοση μειωμένων εισιτηρίων εισόδου π.χ. μόνιμοι κάτοικοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.ά. Επίσης για τη δική σας εξυπηρέτηση χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας.

Για την παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο ιατρός που βρίσκεται στο Χώρο Πρώτων Βοηθειών της Ακτής, σε περίπτωση τραυματισμού του επισκέπτη ή αιφνίδιας ασθένειας του, παρέχει δωρεάν ιατρική διάγνωση και υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, με σκοπό την άμεση  περίθαλψη ή θεραπεία σας.

Για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ακτή μας.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, ενδέχεται να φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα μας φωτογραφικό υλικό με εικονιζόμενα πρόσωπα από τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές μας, προκειμένου να παρουσιάσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας τις δραστηριότητες που διαθέτουμε στην Ακτή μας. Επίσης με τη δική σας συναίνεση θα σας ενημερώνουμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές μας.

Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού (ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού), καθώς και από τις Λιμενικές αρχές, σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων ακτών, τις υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας καθώς και περιβαλλοντικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίες συνολικά ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο (π.χ. ιστορικό περιήγησης) για τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης σας σε αυτό, καθώς και για την καλύτερη λειτουργία του. Ακόμα, η χρήση καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων της επιχείρησης μας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η  ΕΤΑΔ Α.Ε διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, στην περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά με πελάτη μας (π.χ. τραυματισμός) και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της επιχείρησής μας.

Συνεργάτες της εταιρείας μας (προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.)

Η  ΕΤΑΔ A.E. διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού,  συνεργάτες λογιστές). Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω η Εταρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες (εταιρείες marketing) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προώθηση των υπηρεσιών μας και την παρουσίαση προσφορών μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Ενημέρωση για τους ασκούντες τη γονική μέριμνα παιδιών

Σας ενημερώνουμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και συνακόλουθα η ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων έχει βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία της Ακτής. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας απέναντι σε παιδιά και εφήβους κάτω της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών, σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εάν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών, απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης, η οποία παρέχεται υπό τους όρους του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων των οποίων ασκείτε τη γονική μέριμνα.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με την Ακτή, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφο αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@etasa.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ. Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και η Ακτή δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.